Jauna vietne: www.rol-lift.lv


1  1  1

Invalīdu pacēlāji – pacēlāju ierīces un platformas (invalīdu pacēlāji)

Šobrīd visā pasaulē projektējot, būvējot un rekonstruējot ēkas, tiek izmantoti invalīdu pacēlāji. Spēkā esošās programmas „Pieejama vide” ietvaros invalīdu pacēlājs ir katras mūsdienu celtnes nepieciešams atribūts. Pacēlāji atšķiras pēc veidiem un funkcionalitātes.

Vertikālais pacēlājs. Diagonālais pacēlājs. Mobilie pacēlāji.

http://www.vimec.biz

Ja spēkiem pilns un vesels cilvēks pēkšņi kļūst izolēts no savas parastās dzīves banālās saaukstēšanas dēļ, šis faktors bieži nomāc slimnieku. Bet ko tad runāt par  cilvēka jūtām, kurš kādu apstākļu dēļ kļuva piekalts pie invalīdu ratiņiem un ir spiests izmantot speciālās ierīces – invalīdu pacēlājus. Šāda cilvēka dzīve strauji un reizēm negrozāmi mainās.

Daudzas sabiedriskās lietošanas vietas nav piemērotas cilvēkiem, kas ir spiesti pārvietoties ar ratiņiem, nav pacēlāju platformu, vai kaut kādas cēlējierīces invalīdiem ar ratiņiem.

1  1  1

Eiropas direktīvās invalīdiem ir paredzēta brīva piekļūšanas iespēja sociālās infrastruktūras objektiem. Tāpēc sabiedriskās lietošanas vietās ir nepieciešams ierīkot pacēlāju platformas invalīdiem, ielas pacēlājus un citas ierīces, kas atvieglo invalīdu piekļūšanu sociālās infrastruktūras objektiem.  

Valdības pieņemtie nolikumi paredz dažādu pacēlāju platformu ierīkošanu invalīdiem, bet praksē bieži nav pat ielas pacēlāju. Pacēlāju ierīces invalīdiem ar ratiņkrēsliem ir dažādas ierīces, tādas kā pacēlāju platformas, vai pacēlāju laukumi, krēsla pacēlāji, ielas pacēlājs invalīdiem utt.

Ir pieņemts normatīvo aktu komplekss, kas ir vērsts invalīdiem pieejamās vides izveidošanai ēku projektēšanas stadijā, tāpēc mūsdienu celtnēs ir paredzētas pacēlāju ierīces invalīdiem, tajā skaitā pacēlāju laukumi invalīdiem.

 Ja pārvietošanas iespējas invalīdiem sabiedriskās lietošanas vietās pēdējos gados ir ievērojami paplašinājušās un tiek ievērotas jau ēku projektēšanas stadijā, taču ar invalīdu pacēlājiem sabiedriskajā transportā situācija i sarežģītāka.Vecā gadu gājuma automašīnās nav paredzētas invalīdu pacēlāju un pacēlāju platformu ierīkošanai. Jauno modeļu ar platām durvju ailām un pacēlāju platformām invalīdiem ir pārāk maz, lai varētu nopietni runāt par problēmas atrisinājumu. Tomēr atrisināt pacēlāju ierīču invalidiem problēmu var diezgan viegli un oriģināli.

Pacēlāju platformas invalīdiem var būt kompakti izvietotas sabiedriskā transporta durvīs un pēc vajadzības tās varētu iedarbināt ar vienkāršu mehānismu. Šādu invalīdu pacēlāju platformu priekšrocība jau kļūst acīmredzama testēšanas etapā. Transportā var izmantot arī citus invalīdu pacēlāju viedus, tādus kā dažāda veida krēslu pacēlājus, vai ratiņkrēsla invalīdu mobilo pacēlāju variantus. Ratiņkrēsla invalīda pacēlāja modeļi ietver iespēju šīs kompaktās ierīces transportēšanu līdzi. Šāds variants ne vienmēr ir ērts, tāpēc invalīdu pacēlāju platformas izveidošana pilnīgi paliek valsts kompetencē. Ja nevar sagaidīt palīdzību no valsts, organizācijas un privātpersonas var patstāvīgi iegādāties pacēlāju platformas un pacēlājus invalīdiem.

Mūsu dažāda veida pacēlāju platformas invalīdiem var nozīmīgi atvieglot dzīvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Doto invalīdu pacēlāju izmantošana var tikt veikta gan ēkās, gan sabiedriskajā transportā. Dažādu veidu pacēlāju tehniskos datus skatieties:  http://www.vimec.biz/technical-area/.

Piedāvātās pacēlāju platformas ir piemērotas sabiedrisko un ražošanas ēku iekārtošanai pieejamības nodrošināšanai invalīdiem ratiņkrēslos un citām mazmobilām iedzīvotāju grupām. Firmas „Рол-лифт” piedāvātie pacēlāji darbojas gan ārā, gan iekšā telpās. Pacēlāju ierīces mazmobilām iedzīvotāju grupām ir: vertikālās, diagonālās (kustība gar kāpnēm) un mobilie kāpurķēžu kāpņu kāpēji.

„VIMEC” kompānija ir pasaules līderis pacēlāju ierīču ražošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. No 2006. gada mūsu firma pārstāv „VIMEC” Baltijas valstīs. Sīkāk par „VIMEC”produkciju: http://vimec.biz.